Informatie Paardenmarkt munitiestortplaats | DISARM project

Informatie Paardenmarkt munitiestortplaats

 Belangrijke links met informatie over de Paardenmarkt Munitiestortplaats.
Instituut / Organisatie Beschrijving link
KBIN Beheer van het mariene milieu door Wetenschappelijke Dienst BMM https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/human-activities/paardenmarkt
FOD Leefmilieu Pollutiebestrijding & Paardenmarkt https://www.health.belgium.be/nl/paardenmarkt

Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), afdeling Maritieme Toegang

PIO project

https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/projecten/opruiming-gedumpte-oorlogsmunitie-de-noordzee

VLIZ Artikel De Grote Rede, 36: De Paardenmarkt, een WOI-munitiestortplaats vóór de Belgische kust http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=230474
 

 

 

 

 

 

|