Partners | DISARM project

Partners

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ):

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Operationele Directie Natuurlijk Milieu

Hogere Zeevaartschool Antwerpen (HZS)

Universiteit Gent

Centrum voor microbiële ecologie en technologie (CMET)

Milieutoxicologie (GhEnToxLab)

Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH)

Universiteit Antwerpen

Systemisch Fysiologisch en exotoxicologisch onderzoek (SPHERE)

Royal Military Academy (RMA)

  • Bart Simoens
  • Katleen De Meulenaere (Defensielaboratoria DLD)
  • Kris Geukens (Defensielaboratoria DLD)
  • Philippe Francois (Defensielaboratoria DLD)

All partners will meet twice each year during a Steering Committee to discuss the progress of the project. To optimise the interaction between the different work packages all work package leaders meet four times per year with the project coordinator. 

|